Truus de Groot

docente zaterdag


Klassieke tekenopleiding bij frater Beatus in Hilversum, specialisatie: portrettekenen

Enkele van haar werken