Je kunt je inschrijven op bijgaand inschrijfformulier: Inschrijfformulier

Addy van der Linde
Voorzitter / waarnemend penningmeester
addyvanderlinde@gmail.com
Telefoon 06 229 093 94

Ineke van Kralingen
Secretariaat
kleurentoets@gmail.com
Telefoon 06 238 415 76

Rina Velthuis
Algemeen lid / waarnemend penningmeester

Atelier
Diependaalselaan 351A, Hilversum (geen postadres)
Het atelier heeft geen telefoon.

Facebook
www.facebook.com/kleurentoets